Seminar-koolitus “Sugu ja puue” Hiiumaal

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit korraldab seminar-koolituse “Sugu ja puue” 29.mail 2019 algusega kell 10:45 Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides (Lootuse 2, 92101 Käina)

Eelregistreerimine toimub 25. maini e-posti aadressil: malle@hiiumaapik.ee või telefonil: 5149681

Päevakava:

10.45-11.15     Saabumine, registreerimine ja tervituskohv/tee

11.15-11.45     Projekti tutvustus, lühikokkuvõte tehtust ja eesmärgid

11.45-13.00    „Haridus ja soolised stereotüübid“ – Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp

13.00-13.30    „Vägivallaohvritele suunatud varjupaiga- ja ohvriabi teenuse osutamine Hiiumaal.“ – Naiste tugikeskuse esindaja Kirsti Pihlamägi

13.30-14.00     lõunapaus

14.00-15.00    „Sugu ja puue – puutepunktid.” – jurist Mari-Liis Sepper

15.00-15.30    „Mitmene diskrimineerimine – mis see on ja kuidas sellest aru saada“ – Võrdse kohtlemise voliniku nõunik Toomas Kasemaa

15.30-16.00     Kokkuvõte ja tagasiside päevast

Seminari korraldamist koordineerib Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Malle Kobin

Korraldajal on õigus muuta päevakava.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi kaudu.