Riik rahastab 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse koha kohandamist ja loomist.

Sotsiaalministeerium, Pressiteade 5. juuni 2019

Suure hooldusvajadusega psüühilise erivajadusega inimestele luuakse üle Eesti 75 päeva- ja nädalahoiuteenuse kohta. Sotsiaalminister Tanel Kiige allkirjastatud käskkirjaga toetab riik kohtade kohandamist ja loomist kokku 280 000 euroga.

„Kohtade kohandamise ja loomisega parandame intervallhoiuteenuse kättesaadavust, loome psüühilise erivajadusega inimeste vajadustele paremini vastavad teenusekohad ja suurendame teenusepakkujate hulka,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „1. aprillist alates laiendasime teenuse saajate ringi, võimaldades ka suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele mõõduka intellektihäirega inimestele kasutada päeva- ja nädalahoiuteenust.“

Toetust anti majutusega teenusekohtade kohandamiseks ja loomiseks. Toetust võis saada siseruumide kohandamiseks, ümberehituseks või renoveerimiseks. Kohandada saab klientide ühiseks kasutamiseks mõeldud ruume või alasid, aga ka näiteks tualettruume või magamistube. Samuti oli võimalik saada toetust ruumide varustamiseks vajalike abivahendite või mööbliesemetega.

Taotluse võisid esitada kohalikud omavalitsused, juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad või soovivad tegutseda erihoolekandeteenuse pakkujana. Toetuse suurus projekti kogumaksumusest on 85%. Maksimaalne toetus ühe uue teenusekoha loomiseks on 10 000 eurot ning olemasoleva teenusekoha kohandamiseks 2000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg oli 22. aprill 2019.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 2018. aasta lõpu seisuga päeva- ja nädalahoiuteenusel kokku 88 inimest.

Toetuse saajad:

· SA Haapsalu Hoolekandekeskus: 2 kohandust, 2 uut kohta.

· Sillamäe Linnavalitsus: 3 uut kohta.

· Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet: 5 kohandust, 8 uut kohta.

· Türi Vallavalitsus: 4 uut kohta.

· Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus: 6 kohandust, 2 uut kohta.

· SA Koeru Hooldekeskus: 2 uut kohta.

· Eesti Hoolekande Selts: 5 uut kohta.

· Benita Kodu AS: 4 uut kohta.

· Viru Haigla AS: 7 uut kohta.

· Hiiumaa Vallavalitsus: 3 kohandust, 2 uut kohta.

· MTÜ Me hoolime Sinust: 5 uut kohta.

· AS Hoolekandeteenused: 10 kohandust.

· MTÜ Pällo Noorte Töökodu: 5 uut kohta