Skip to main content

Patsiendiohutuse päev: patsiendi ohutus algab tervishoiutöötaja ohutusest

Patsiendiohutuse päev: patsiendi ohutus algab tervishoiutöötaja ohutusest

  1. septembril tähistatakse rahvusvahelist patsiendiohutuse päeva, mille algatas Maailma Terviseorganisatsioon kõigest aasta tagasi. COVID-19 pandeemia tõi esile tervishoiutöötajate ohutuse küsimuse – neil on kõrgem tööalane nakkusrisk, mis ohustab omakorda patsiente. 2020. aasta patsiendiohutuse päeva sõnum ongi “Ohutu töökeskkond tervishoiutöötajale – ohutus patsiendile.” 

“Tervishoiutöötajate ohutus patsiendiohutuse kontekstis on aktuaalne alati, kuid eriti praegu. Tervishoiutöötajad abistavad koroonahaigeid, kuid ka teiste tervisemuredega inimesi, pannes nii potentsiaalsesse ohtu iseend ja viirusest veel puutumata patsiente. Ohu eest kaitsmise põhimõte on tervishoius tegelikult sama nagu lennukis – pane kõigepealt hapnikumask iseendale, alles seejärel lapsele,” ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. “Oleme patsiendiorganisatsioonide poolt tervishoiutöötajatele väga tänulikud ja kutsume üles kõiki inimesi täitma ohutusreegleid täie tõsidusega  – et kaitsta meedikuid ja seeläbi ka patsiente,” lisas ta.  

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kuuluvad tervishoiutöötajad nakkushaiguste ja tööalaste õnnetusjuhtumite riskigruppidesse, sellele lisanduvad kohati ka patsiendipoolne agressioon ja vägivald. Sotsiaalministeerium koos Eesti Puuetega Inimeste Kojaga kutsub pöörama tähelepanu  tervishoiutöötajate töökeskkonna ohutusele, millesse saavad panustada kõik asjaosalised osapooled. 

Soovitused, kuidas teha tervishoiutöötajate tööd ohutumaks

  • Kui sul on viirushaiguste sümptomid, ära tule ise EMOsse, vaid alusta perearstile helistamisest. Küsimustega võib pöörduda perearsti nõuandetelefonile 1120 või +372 634 6630, hingamisraskuste ja eluohtliku olukorra puhul kutsu kiirabi tel 112. 
  • Tervishoiuasutuses või muus rahvarohkes kohas viibides kanna kaitsemaski ja desinfitseeri käed. Väldi oma näo puudutamist. 
  • Räägi arstiga kõigist sinu tervist puudutavatest asjaoludest (sh võimalikud kontaktid koroonahaigetega, reisid riskipiirkondadesse jne). Laadi alla HOIA mobiilirakendus.
  • Järgi kõiki arsti poolt saadud juhised. Küsi üle, kui midagi jääb arusaamatuks.
  • Suhtle oma sugulastega ja veendu, et nad käituvad terviseteadlikult. Vajadusel otsi julgelt abi. 

Patsiendiohutusega seonduvalt saab täiendavat teavet 17.09.2020 kell 15-18.30 interneti teel toimuvalt Maailma Terviseorganisatsiooni ürituselt. Rahvusvahelisel Zoomi konverentsil esindatakse parimaid näiteid tervishoiutöötajate ohutuma keskkonna loomisest üle maailma. Ühtlasi tutvustatakse uusi MTO tööriistu, mis toetavad ülalmainitud initsiatiivide elluviimist (rohkem infot ja registreerimine).  

Lisainfo: Anneli Habicht, EPIKoja tegevjuht, telefon 56880320

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja krooniliste haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee