Skip to main content

Alates 1.jaanuarist 2021 korraldab raske ja sügava puudega laste tugiteenuseid kohalik omavalitsus.

Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates uuest aastast hakkab raske ja sügava puudega laste tugiteenuseid sotsiaalkindlustusameti asemel korraldama kohalik omavalitsus (KOV). Lapsevanemate jaoks muutub teenuste taotlemisprotsess.

Nagu seni, hindab KOV lapse abi- ja teenusevajadust, kuid alates 1.jaanuarist 2021 ka  korraldab ja rahastab teenuseid – raske ja sügava puudega lapse tugiisikuteenust, lapsehoiuteenust ja sotsiaaltransporditeenust. Kui lapse teenuste vajadus on kohaliku omavalitsuse poolt juba varasemalt juhtumiplaanis hinnatud, siis teenuste saamine süsteemi muutumisel ei katke.

Teenuste jätkumiseks palutakse seni teenuseid sotsiaalkindlustusameti kaudu saanud laste vanematel esimesel võimalusel (oktoobris/novembris 2020 a.) pöörduda oma elukohajärgse KOV poole ja leppida kokku teenuste jätkumine alates 1. jaanuarist 2021. Kui Teil on lisaküsimusi, siis aitavad Teid ka sotsiaalkindlustusameti koordinaatorid. Kontaktid leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Sotsiaalkindlustusamet palub mõistvat suhtumist ja loodab, et teenuse korralduse üleminekuaeg möödub tõrgeteta.

По-русски:

Департамент социального страхования сообщает, что начиная с нового года услуги социального обеспечения для детей с тяжелыми и глубокими недостатками здоровья будет предоставлять местное самоуправление. Для родителей в связи с этим изменится порядок обращения за получением услуги.

Как и раньше, местное самоуправление оценивает потребности ребенка в помощи и социальных услугах, а с 1го января 2021 года оно же будет отвечать за организацию и финансирование этих услуг – услуги опорного лица, услуги дневного присмотра и социального транспорта. Если ребенок уже получил позитивное решение о потребности в этих услугах, оно останется в силе без изменений и с нового года.  

Для продолжения получения опорных услуг родителей просят обратиться в местное самоуправление по месту жительства при первой возможности (в октябре-ноябре 2020 года) и договориться о том, как услуги будут оказываться с 1 января 2021 года. Координаторы Департамента социального страхования готовы ответить на дополнительные вопросы. Контакты можно найти на веб-странице департамента.

Департамент социального страхования просит отнестись к изменениям с пониманием и надеется, что переход на новую систему предоставления опорных услуг пройдет гладко.

EPIKoja meeskond

 
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Estonian Chamber of Disabled People

epikoda@epikoda.ee

+372 661 6629

Toompuiestee 10, Tallinn 10137