Noorte arengunõustamise programm

Endiselt on võimalus puuetega noortel vanuses 18-30 aastat osaleda tasuta noorte arengunõustamise programmis.

Eesti Puuetega Inimeste Fond kutsub puudega noori üle Eesti vanuses 18-30 aastat tasuta arengunõustamisele.

Puudega noorte arengunõustamine on loominguline partnerlus, kus professionaalse ettevalmistusega nõustaja toetab noore arengut õpingute ja/või karjäärivalikute tegemisel ning toimetulekul muutustega. Nõustamisel keskendutakse tulevikule, aidates noorel eesmärke püstitada, takistustele lahendusi leida ning praktiliste tegevusteni jõuda.

Arengunõustamisel julgustatakse noort avastama oma potentsiaali ja seda maksimaalselt ära kasutama. Noor ja nõustaja lepivad esmalt kokku, kas ja mis teemal täpselt koostööd tehakse.

“Meie koostöö keskmeks on noor oma teadmiste ja oskustega, kes leiab kahepoolse suhtlemise käigus vastused enda küsimustele. See aga ei asenda psühholoogilist abi, teraapiat, ega individuaalset mentorlust,” Selgitab Liis Tamman.

Iga huvitatud puudega noor võib saada kuni kolm tasuta individuaalset arengunõustamise sessiooni kahe kuu jooksul. Vajadusel tagame viipekeele- või kirjutustõlke.

Noored, kellel on soov arengunõustamisel osaleda, on oodatud võtma ühendust e-posti aadressil:
noor@signicha.com või telefonil 56 272 707

Arengunõustamisest
Arengunõustamine on EPIFondi ja EPIKoja poolt ning eraannetajate toel pilootprojektina loodud võimalus 18-30-aastastele puudega noortele saada tasuta individuaalset tuge õpingute ja/või karjäärivalikute tegemiseks.

tutvustav video: https://www.facebook.com/EPIFond/videos/728581851188324