[EMSL] Algasid Kodanikuühiskonna sihtkapitali Interneti-konsultatsioonid

NB! Katusorganisatsioonid ja võrgustikud, palun levitage seda teadet kindlasti ka oma liikmete hulgas!

Head ühendused,

Eile õhtust on uues osalusportaalis www.osale.ee  võimalik teha ettepanekuid Kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSK) moodustamise põhimõtete osas, esimene kaasamisvoor kestab 9. augustini.

Esimeses voorus kogume ettepanekuid, kuidas ja mida loodav 20 miljoni kroonise aastaeelarvega sihtkapital peaks rahastama, et parimal moel aidata kaasa Eesti kodanikuühiskonna ja vabaühenduste tugevnemisele (milliseid praeguseid "auke" ühenduste rahastamises parandades saaks saavutada suurima arenguhüppe ja ühiskondliku kasu?). Selleks on EMSL ette valmistanud omapoolse esialgse ülevaate sihtkapitali rahastamisvaldkondade ja juriidilise vormi eri variantide plussidest-miinustest. Samuti on portaalis esitatud viis küsimust (palume kõiki vastuseid ka põhjendada):
1) Mida peate KÜSKi olulisemateks eesmärkideks Eesti kodanikuühiskonna tugevdamisel, millele sihkapital peaks keskenduma?
2) Kuidas ja millele oleks vaja KÜSKi tegevus fookustada, arvestades ressursi piiratust (20 miljonit krooni aastas)?
3) Millises juriidilises vormis peaks KÜSKi asutama?
4) Milline peaks olema KÜSKi juhtimis- ja otsuste tegemise mudel?
5) Milliseid täiendavad ettepanekud on KÜSKi kontseptsiooni koostajatele?

Küsimustele vastamiseks ja teema kommenteerimiseks on vaja registreerida end portaali kasutajaks. See on väga lihtne, juhendi leiab www.osale.ee/index.php?page=info . Organisatsioonidel soovitatakse valida üks inimene, kel on õigus esitada organisatsioonis ühiselt läbi arutatud seisukohti. Registreeruda on mõistlik, sest lisaks sihtkapitalile hakkab seal edaspidi olema ka palju teisi ühendustele huvitavaid eelnõusid.

Lisaks Interneti-konsultatsioonidele toimuvad juulis teema arutamiseks kohtumised katusorganisatsioonide ja võrgustikega, samuti korraldame kaks avalikku arutelufoorumit: esimene toimus eelmisel neljapäeval Tallinnas (paneme protokolli neil päevil üles) ja teine tuleb 2. augustil Tartus.
EMSLi poolt veab protsessi Agu Laius, kellega saab ühendust e-posti aadressil agu@ngo.ee .

Esimeses voorus laekunud ettepanekuid arvestades koostame 13. augustiks kontseptsiooni mustandi, mida seejärel on võimalik kommenteerida kuni 29.
augustini. Puhtandi esitame siseministeeriumile septembri alguses ning siis jätkub sellega töö eesmärgiga käivitada sihtkapital uue aasta algusest.
Puhtandit tutvustatakse ka EMSLi suvekoolis 7.-8. septembrini Viinistul.

Protsessi käiguga kursis hoidmiseks soovitame regulaarselt vaadata ka EMSLi kodulehele www.ngo.ee/sihtkapital .

Püüame siis juulis-augustis puhkuste kõrvalt ka selle teemaga sisukalt tegeleda!

Tervitades
Urmo Kübar
EMSL