Abielumehed teevad vähem koduseid töid kui elukaaslased

SLÕL Online
www.sloleht.ee

Scanpix Rahvusvaheline uurimus tõendab, et abielumehed teevad koduseid töid vähem kui vabades paarisuhetes olevad mehed.

http://www.sloleht.ee/index.aspx?v=stella&id=244042

 

Uurimuses, milles osales 17 637 inimest 28 maalt, võrreldi nädalas kodustele töödele kulunud aega.

Sõltumata perekonnaseisust kulutasid naised nädalas kodus talitamiseks 20, mehed seevastu ainult kaheksa tundi. Samas proportsioonis kulutasid aega kodustele töödele ka need paarid, kes arvasid, et meestel ja naistel on võrdsed õigused, kirjutab Livescience.com.

Uurimusest selgus ka seaduspära, et mida suurem on mehe sissetulek, seda vähem ta kodustes töödes osaleb.

Samuti teevad rohkem koduseid töid abielunaised kui sõbranna staatuses naised. Faktid tõendavad, et abielus olles peetakse koduhoidjaks traditsiooniliselt naist.

Uurimus kinnitab seda, et vaatamata üha suuremale vabadusele paarisuhetes on mehe ja naise sotsiaalsed rollid jäänud siiski väga püsivateks.