Iraan: kõrgharidusega naised kujutavad endast ohtu

13. veebruar 2008 kl 13:38
Toimetaja: Haldi Ellam

Iraani valitsuse hinnangul on kõrgharidust omandavate naiste arvu suurenemine viimastel aastatel “alarmeeriv”, sest see tekitab ühiskonnas sotsiaalset tasakaalutust.

http://www.epl.ee/uudised/418528

 

Iraani parlamendi uurimisrühm nimetas president Mahmud Ahmadinejadile adresseeritud uuringus kõrgharidust omandavate naiste arvu suurenemist alarmeerivaks ning kutsus valitsust üles seda trendi ümber pöörama, vahendas RadioFreeEurope.
Raporti kohaselt on viimase kümne aasta jooksul ülikoolide sisseastumiseksameid tegevate tüdrukute arv tõusnud 23 protsendi võrra, ülikooli sissesaanute arv on tõusnud 65 protsendini.

Uuringukeskus, millel on suur mõju nii parlamendi kui ka valitsuse otsuste langetamisel, hoiatas ka selle eest, et naistudengite arvu suurenemine võib viia meeste ja naiste vahelise kultuurilise, majandusliku ja sotsiaalse tasakaalutuseni.

Eelpool mainitud raporti kohaselt põhjustab naistudengite arvu suurenemine ülikoolides majutusprobleeme ning seab tüdrukud võimalike sotsiaalsete probleemide ette.

Samuti toonitab raport naiste harituse kahjulikku mõju perekondadele ning soovitab likvideerida Iraani ülikoolides oleva disproportsiooni naiste ja meeste vahel.

Mehed tunnevad tarkade naiste ees hirmu

Teherani ülikooli professor Elahe Hejazi peab naiste harituse asemel probleemiks hoopis ühiskonda.

“Kui sellise asja pärast muret tuntakse, on see selle pärast, et meie ühiskond ei ole valmis aktsepteerima seda, et naised võivad olla meestest haritumad,” ütles ta.

Tema sõnul peegeldab raport traditsioonilist soolist diskrimineerimist ning ka seda, et noored mehed on oma tulevikuväljavaadete pärast meeleheitel. Hejazi sõnul on tegemist hoopis kultuurilise probleemiga.

“Traditsiooniliselt püütakse säilitada meie kultuuri, kuid meie ühiskonnas on palju suurem probleem see, et poistel puudub haridustee jätkamiseks motivatsioon,” ütles ta.

Iraani päritolu naisõiguslane Pariisis, Shahla Shafigh leiab, et naistudengite vastasus on ideoloogiline probleem.

“Suurema osa tüdrukute jaoks on uksed suletud ning nad on oma perekondade kontrolli all,” kirjeldab Shafigh olukorda. “Peamiselt lähevad noored naised ülikooli selleks, et koguda teadmisi ning omada vabadust ja inimväärikust. Ja see on riigile kasulik.”

Iraani valitsusel konkreetsem plaan naiste kõrghariduse omandamisvõimaluste vähendamiseks praegu puudub. Küll on aga räägitud naistele sisseastumiseksamitele pääsu piiramisest ning kooliõpikute muutmisest valdkonnas, mis puudutab soode vahelisi erinevusi ühiskonnas. Samuti plaanitakse osades valdkondades naistele töökeelu kehtestamist. Ka kavatseb valitsus endale võtta suurema rolli naiste hariduse suunamisel ning neile sobiva eluvaldkonna soovitamisel.