Eesti Seksuaaltervise Liidu vastus EPNÜ pöördumisele

Lugupeetud Triin Raudsepp!

Oleme Eesti Puuetega Naiste Ühinguga puudutanud puuetega inimeste seksuaaltemaatikat juba mõnda aega. Ikka on kerkinud küsimus, kuhu võiks puudega inimene pöörduda, kui on tekkinud seksuaalprobleemid? Kas need kohad, kus nõustavad seksuoloogid, psühholoogid, androloogid on ligipääsetavad kõigile puudega inimestele? Kas need on riiklikult toteeritud või tasulised?

Olen Teile väga tänulik, kui saan Teilt vastavat infot kirjalikult e-postiga. Paneksin selle info ka meelsasti meie organisatsiooni kodulehele.

Lugupidamisega,
Mare Abner
EPNÜ juhatuse esinaine

VASTUS

Erinevaid seksuaaltervise alal töötavaid spetsialiste koondavad Eestis kaks mittetulundusühingut: Eesti Seksuaaltervise Liit (www.amor.ee ) ning Eesti Akadeemiline Seksuoloogi Selts (www.seksoloogia.ee ).

Puudega inimestele paremini ligipääsetavaid teenuseid kahjuks eraldi veel kaardistatud ei ole. Seksuoloogid, psühholoogid, naiste- ja meestearstid, seksuaalnõustajad ja -terapeudid kelle poole puudega inimene saab pöörduda ei ole koondunud töötama ühte asutusse vaid praktiseerivad kliinikutes, haiglastes, keskustes, eraprakstistes, on ka eraisikust ettevõtjaid.

Eesti Seksuaaltervise Liiduga koostöös töötavad Eestis 18 noorte nõustamiskeskust. Noorte nõustamiskeskusesse saab tasuta pöörduda kuni 24 aastane (ka puudega) noor inimene. Seksuaalsusega seotud küsimustele annavad vastuseid naiste- ja meestearstid, psühholoogid, ämmaemandad ja/või sõtsiaaltöötaja. Keskustes toimub ka seksuaalhariduslik tegevus või nn. grupinõustamine. Seksuaalhariduslikke gruppe ja nõustamist on läbi viidud erinevatele puuetega noorte gruppidele, koostöös puuetega noorte asutustega, lapsevanematega. Eesti Seksuaaltervise Liit on seksuaalhariduse ja –nõustamise osas pikaajalisemat koostööd teinud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega ning keskusega Juks.

Kui keskusesse kohaletulek raskendatud on võimalus nõu saada ka interneti vahendusel. Erinevate erialade spetsialistidelt on tasuta seksuaaltervisealast nõu võimalik küsida ka kodulehe www.amor.ee  “Küsi nõu” kaudu.

Triin Raudsepp, sotsiaaltöötaja-seksuaalnõustaja
Kaie Toomet, psühholoog-seksuaalnõustaja
(Eesti Seksuaaltervise Liit)