Tallinn kavandab uuringut koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega. Raepress, 11. juuni 2008

Abilinnapea Merike Martinsoni juhtimisel toimunud Tallinna Linnavalitsuse
invakomisjoni koosolekul arutati puuetega inimeste vajaduste uuringu
läbiviimist koostöös Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja puuetega inimeste
organisatsioonidega.

Tallinna Linnavalitsuse arenguteenistus korraldab uuringu, selgitamaks
välja puuetega inimeste vajadused, pretensioonid ja ettepanekud, eesmärgiga
parandada puuetega inimestele suunatud hoolekandesüsteemi.
Probleemiks on puuetega inimesed, eriti lapsed, kelle kohta pole andmeid
linnaosavalitsustes ning kelleni ei ulatu info linna pakutavatest teenustest
ja toetustest. Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on seda kitsaskohta võimalik parandada
eeskätt koostöös perearstidega.

Kõne all oli ka praeguse puuetega lastele suunatud ühekordse toetuse
muutmine ning riigilt puuetega laste hoiuks eraldatud, ent realiseerimata
raha kasutamine muuks otstarbeks.
“Kui linna poolt teist aastat makstav hinnatõusu kompensatsioon puuetega
lastele jääb nende vanemate poolt suures osas välja võtmata, siis kaalume
määruse muutmist ning selle raha kasutamist näiteks tehniliste abivahendite
hankimisel,” ütles invakomisjoni juht Merike Martinson.
“Kuna aga riigieelarvest eraldatud puuetega laste lapsehoiu raha jääb
vastavate lapsehoidjate puudumise tõttu kasutamata, siis kavatseme selle ära
kasutada rehabilitatsiooniks, suvelaagriteks ja sanatooriumituusikuteks.”

Sügisel korraldab TPIK koos puuetega inimeste organisatsioonidega
abivahendeid tutvustava messi, mille raames on Sotsiaal- ja
Tervishoiuametil kavas läbi viia infopäev Tallinnas pakutavatest teenustest
puuetega inimestele.

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjon käib koos neli korda aastas ja sinna
kuuluvad Haridus-, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, puuetega inimeste erinevate
organisatsioonide ja linnaosavalitsuste esindajad.