ENÜ: ENÜ Valge Lindi auhinna pälvib Jõhvi vallavolikogu

Pressiteade. 25.11.2008.

ENÜ Valge Lindi auhinna pälvib Jõhvi vallavolikogu

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) poolt viiendat korda väljaantava Valge Lindi auhinna pälvib sel aastal Jõhvi vallavolikogu.
Auhind antakse Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga tegevuse toetamise eest.
Eriti tunnustab ENÜ volikogu arengukomisjoni esimehe Kalev Nauri rolli läbirääkimistel Jõhvi vallaga, mis lõppesid varjupaigale tasuta ruumide eraldamisega 10 aastaks. Samuti on Kalev Naur seisnud hea selle eest, et järgmise aasta eelarvesse planeeritaks summad tugikeskus-varjupaiga rahaliseks toetamiseks.
Naiste varjupaik on Ida-Virumaal avatud 2006. aasta märtsist ning see teenindab abivajajaid kogu maakonnast. Lisaks turvalisele pelgupaigale pakutakse varjupaigas vägivallaohvritele psühholoogilist ja juriidilist abi ning ööpäevaringset telefoninõustamist.

Valge Lindi auhind kuulutatakse välja rahvusvahelisel naistevastase vägivallaga võitlemise päeval, 25. novembril ja antakse pidulikult üle 30. novembril ENÜ ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu korraldataval konverentsil „Kui armastus teeb haiget“ Tallinna Ülikoolis, Uus-Sadama 5. Konverentsil käsitletakse naistevastase vägivalla vastaste rahvusvaheliste kokkulepete täitmist Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Esimese Valge Lindi auhinna andis ENÜ 2004. aastal Lääne Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna politseidirektor Joosep Kaasikule, kelle töö tulemusel viidi Eesti Sotsiaalprogrammide Keskusega koostöös läbi pilootprojekt, millega täiustati perevägivalla kajastamist Eesti politseistatistikas.

2005. aastal pälvis auhinna Põhja Tallinna Valitsus, mis tollase linnaosavanema Sirje Potissepa eestvedamisel toetas esimese pealinna ametiasutusena praktiliste sammudega naiste varjupaiga avamist Tallinnas.

2006. aastal anti auhind Tartu Naiste Varjupaigale USA meesterapeudi Lundy Bancrofti raamatu „Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed“ eesti keeles välja andmise eest.

2007. aastal anti auhind Tapa vallavalitsuse sotsiaalnõunik Ene Augasmägile panuse eest Tapal asuva lähisuhtevägivalla all kannatavate naiste varjupaiga avamisel, aga ka teema laiemal teadvustamisel kogu maakonnas.

“On väga oluline, et naised saaksid lähisuhtevägivalla puhul heal tasemel abi üle Eesti, sõltumata elukohast. Heameel on tõdeda, et üha rohkem on kohalikke omavalitsusi, kes seda mõistavad ja naiste varjupaikade tegevust toetavad ” arvas ENÜ eesistuja Laine Tarvis.

Vastavalt 1995. aastal ÜRO IV ülemaailmsel naiste konverentsil vastuvõetud Pekingi tegevusplatvormile tuleb valitsustel, sh kohalikel omavalitsustel kindlustada hästi finantseeritud varjupaikade olemasolu vägivalla ohvriks langenud naistele, samuti psühholoogilise, meditsiinilise ning muu nõustamise võimalus ning tasuta või odav õigusabi neile, kes seda vajavad.

INFO:
Laine Tarvis
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua eesistuja, tel. 56223718, laine.tarvis@mail.ee  

Eha Reitelmann
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretär, tel. 5265927, eha.reitelmann@enu.ee  

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (www.enu.ee ) on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöövõrgustik, mis ühendab üle 150 erineva naisühenduse.
ENÜ sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes, et dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.