Sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös

Välisministeeriumis toimus 27. novembril 2008 soolise võrdõiguslikkuse arutelu seoses antud valdkonna uuringuraporti esitlemisega. Avatud Eesti Fondi võrdõiguslikkuse programmi koordineerija Selve Ringmaa poolt modereeritud koosolekul oli arutlusel arengukoostöö, kus Eesti annab oma soolise võrdõigulikkusega seotud kogemusi edasi Gruusiale, Moldovale ja Ukrainale.

Ettekandega astus üles Kadri Aavik (Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus), kes andis ülevaate naiste õigustest ja soolisest võrdõigulikkusest arenguriikides. Oma ettekandes tutvustas ta, kuidas algas arengumaade naiste kohta uuringute tegemine ning milliseid muutusi on see kaasa toonud nende naiste jaoks. Kadri Aavik andis ka lühiülevaate ja omapoolsed kommentaarid Eestile rahvusvahelises projektis „Gender Equality and Women’s Empowerment in Development Cooperation" antud soovitustele.
Arengukoostöö raames Eestis poolt läbiviidavast Gruusia naiste vägivallavastasest projektist andis ülevaate Helve Kase. Tema sõnul on arengukoostöös abi osutamisel kõige olulisem õppida lähedalt tundma riikide olemasolevat olukorda ja teha taustauuringuid, enne kui abi saab osutama hakata.
Arutlusel oli oluline teema ka see, et väga vajalik on soolisest võrdõigulikkusest rohkem teavitada ka Eesti inimesi, teadlikkus on seni vähene. Samuti tuleks senisest enam teavitada ka mehi.
Et info arengukoostööst jõuaks rohkemate huvilisteni soovitasid mitmed osalejad liituda Arengukoostöö Ümarlaua meililistiga.
Koosoleku tähtsamate tulemustena jõuti järeldusele, et on vajadus korraldada Välisministeeriumi ekspertidele ja Arengukoostöö Ümarlaua liikmetele koolitus, kuidas kirjutada ja hinnata arengukoostööprojekte soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist (koolitajateks Soome ja Rootsi eksperdid ning ENUT); saata üleskutse naisorganisatsioonide listidesse uute arengukoostööprojektide algatamiseks; mõelda, kuidas arengukoostöö tegevustesse soolise võrdõigulikkuse teemat rohkem haarata.
Koosolekust võttis osa 15 naist erinevatest soolise võrdõigulikkusega seotud organisatsioonidest. EPNÜ poolt osalesid Mare Abner ja Kairi Rohtmets.

Selve Ringmaa, võrdõiguslikkuse programmi koordineerija Avatud Eesti Fondist:

27.novembril oli Välisministeeriumis väga huvitav diskussioon, kuidas suurendada arengukoostöö projektides sooperspektiivi ja algatada rohkem otseselt naiste olukorra parandamisele suunatud koostööprojekte. Arengukoostöö osakonna juhataja Marje Luup julgustas naisorganisatsioone, kel on partnereid meie arengukoostöö sihtriikides (Gruusia.
Moldova ja Ukraina), pöörduma Välisministeeriumi poole Arengukoostöö büroo üldmeilile arenguabi@mfa.ee  või Marje Pihlaku poole marje.pihlak@mfa.ee  uute sooteemaliste projektide algatamiseks ja tutvuma Välisministeeriumi veebilehel projektikonkursside võimalustega.

Omalt poolt julgustan naisorganisatsioone tutvuma Eesti arengukoostöö eesmärkidega Välisministeeriumi veebilehel http://www.vm.ee/est/kat_425/5082.html  ja lugema kogu „Arengukoostöö“ alajaotust. Kindlasti tasub uurida ka Eesti arengukoostööst huvitatud organisatsioonide võrgustiku AKÜ so Arengukoostöö Ümarlaua veebilehega www.terveilm.net ja
liituda nende meililistiga, kus uute konkursside kohta infot jagatakse. Listiga liitumiseks tuleb lihtsalt kiri saata Kaarin Piiskoppelile kaarin@terveilm.net  .

Lisan kirjale International Gender Policy Network’i (IGPN) uurimuse tulemused, kus juhitakse tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse projektide vajadusele Eesti arengukoostöös ja laiemalt Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia piirkonnas. Uurimuse tulemused saavad peatselt kättesaadavaks IGPN’i kodulehel www.igpn.net  .

Soovin edu projektide koostamisel soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks arengukoostöös!