Skip to main content

Naisorganisatsioonid kaebasid Postimehe pressinõukokku. Autor: Kadri Ibrus

EPL Online – 25. november 2008. Lähisuhtevägivallaga tegelevad organisatsioonid kaebasid Postimehe pressinõukokku, kuna ei ole rahul, kuidas leht kajastas hiljuti Tartus toimunud mõrva.

Pressinõukogu menetlusse on võetud kaks artiklit: 14. novembri 2008. aasta Postimehes ilmunud Martin Pau ja Risto Berendsoni artikkel "Arsti viis mõrvani kannatuse katkemine" ning Dagne Hanschmidti artikkel „Kadi kasutas teda jõhkralt ära!”.

Kaebajate hinnangul kirjutatakse seal mõrvast moel, mis on rikkunud avalikkuse õigust saada tõest ja igakülgset teavet ning naistevastast vägivalda käsitletakse väga stereotüüpselt. Lisaks kirjutati tragöödiast toonil, mis on sobimatu ja solvav, leiavad kaebajad. Samuti ei ole kaebajad rahul, et kohe avaldati ohvri täisnimi, pildid ja hulga eraelulisi detaile.

„Kahes artiklis süüdistatakse mõrvaohvrit selles, et ta ise põhjustas enda vastu korda saadetud kuriteo,“ seisab kaebuses. „Artikli autorid õigustavad noore naise mõrva sellega, et tema taust oli „kõike muud kui korralik”. Naistevastast vägivalda käsitletakse väga stereotüüpselt ja lugejatele püütakse tekitada arusaam, et teo eest vastutab ohver, mitte kurjategija. Paratamatult tekib paralleel möödunud aegade käsitlustega, kus seksuaalkuritegude ohvreid pandi vastutama vägivalla eest, viidates nende eluviisidele ja muudele, ebaolulistele asjaoludele nagu riietus, alkoholijoove või seksuaalkontaktide arv,“ öeldakse kaebuses.

„Rasket isikuvastast kuritegu kajastatakse ilma et toetutaks tõenditele või kontrollitud informatsioonile, spekuleerides ja fantaseerides korrakaitseorganite poolt sel hetkel veel uurimata teo põhjuste üle. Artikli kirjutajatel ei ole olnud vähimatki pieteeditunnet kannatanute ja nende lähedaste suhtes, kirjutajaid on justkui kannustanud üksnes sensatsioonihimu. Koheselt avalikustati ohvri täisnimi, pildid ja hulgaliselt eraellu kuuluvaid detaile, mille osas avalikkuse huvi puudub,“ leiavad naisorganisatsioonide esindajad.

Allakirjutanud paluvad pressinõukogul arutada kõnealuste artiklite võimalikku mittevastavust Eesti ajakirjanduseetika koodeksile.

Kaebusele on alla kirjutanud järgmised inimesed:

Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
Kadi Viik

Tallinna Naiste Kriisikodu
Inga Mikiver

Viru Naiste Varjupaik
Angela Olt

Viljandi Naiste Varjupaik
Marju Tuoppi

Valgamaa Naiste Varjupaik
Eevi Ahun

Tartu Naiste Varjupaik
Sirje Otstavel

Järva Naiste Varjupaik
Leili Pruun

Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
Lilli Andrejev

Eesti Maanaiste Ühendus
Tiiu Soans

Eesti Naisliidu Tallinna Koda
Marge Tee

Eesti Naiste Liiga
Lena Blum

Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit
Ene Roos

Eesti Puuetega Naiste Ühendus
Mare Abner

ENÜ Sihtasutus
Eha Reitelmann

Ida-Virumaa Naiste Ühendus
Ene-Eha Urbala

IRL Naisühendus
Epp Rebane

Lõuna-Eesti Erivajadustega Perede Ühing
Tiia Järvpõld

Mäeküla-Nurmsi Külaselts
Ulvi Meikup

Naiskoolituse Keskus
Riina Kütt

Valgamaa Naisteühenduste Ümarlaud
Helju Hõbe

Võrumaa Naiste Ühendus
Tiia Must

IRL Naiskogu liige Lia Murs

IRL Naiskogu liige Aino Vall

Järgmine pressinõukogu istung toimub 11. detsembril ja siis tuleb ka käesolev kaebus arutlusele.