Skip to main content

Konverents: Lasteaiast ülikoolini – sootundlikkus hariduses. 31.01.2009

Konverentsi eesmärgiks on teadvustada sugupoolte aspekti olulisust hariduselus ja pöörata senisest enam tähelepanu sootundliku õpetuse ja kasvatuse eesmärkidele.
Arutleme , kas ja kuivõrd võrdselt on poisid ja tüdrukud väärtustatud Eesti lasteaias, koolis ja huvitegevuses ning kuidas on lood naiste ja meeste positsiooniga ülikoolis ja teadusmaailmas. Teeme kokkuvõtte AEF ja Sotsiaalministeeriumi samateemalise projektikonkursi tulemustest

Aeg: 31. jaanuar 2009

Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, konverentsisaal U-225

Sihtgrupp: lapsevanemad, lasteaiaõpetajad, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, haridusametnikud ja kõik teised huvilised

Korraldajad: Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Lasteaednike Liit

Esialgne päevakava:
10.30-11.00 Tervituskohv, osavõtjate registreerimine
11.00-11.25 Avasõnad, tervitused
Sugude võrdsus Eesti hariduspoliitikas ja ideoloogias- Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikool
Sugupooleneutraalne kool kui ebavõrdsuse vari-õpe- Tiiu Kuurme, Tallinna Ülikool
Kool kui poiste ja tüdrukute arengukeskkond- Marika Veisson, Tallinna Ülikool
„Probleemsed „ poisid või „vale „ temperament- Mare Leino, Tallinna Ülikool
13.30-14.30 Lõuna
Sisustamata normid ja avastamata võimalused –mida tähendab poiste ja tüdrukute võrdne õigus võrdväärsele haridusele- Ülle-Marike Papp, Tallinna Ülikool
Mida meie haridus- ja teadusasutused on juba teinud soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks- Maie Soll, Haridus- ja Teadusministeerium
Kuidas lasteaia igapäevases töös edendada õiguste, võimaluste, kohustuste ja vastutuse võrdsust poiste ja tüdrukute vahel- Marju Reinvart, ELAL juhatuse liige
Projektikonkursi „Lasteaiast ülikoolini- sootundlikkus hariduses“ tulemustest- Christian Veske, Sotsiaalministeerium
16.30-16.45 Kokkuvõte päevast
Konverentsi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu