[Mikker]Kas Eestis on hea olla ema?

Milline riik väärtustab kõige rohkem emaks olemist? Maailma laste elu
parandamisele keskendunud rahvusvaheline organisatsioon Save The Children järjestas maad 11. korda emaindeksi järgi.

Indeksi koostamisel arvestas heategevusühing naiste ja laste üldist heaolu ning tervist mõjutavaid tegureid, nagu ligipääs tervishoiule, haridus ja majanduslikud võimalused,
riigi poolt pakutavad hüved ja soodustused emaduse korral jne. Kokku osales
uuringus 160 riiki.
Riigid jagati kolmeks rühmaks: Rohkem arenenud riigid; vähem arenenud riigid; kõige vähem arenenud riigid. Eesti kuulus selles arvestuses rühma I.
Emaindeksi edetabeli tipus troonib Norra, talle järgnevad Austraalia, Island, Rootsi, Taani ja Uus-Meremaa. Esikümnes asuvates riikides on "Save The Children" organisatsiooni hinnangul emade ja laste tervishoid, haridus ning majanduslik staatus väga kõrgel tasemel. Tabeli viimase kümne riigi – 160. kohal Afganistan, siis Niger, Tšaad, Guinea-Bissau, Jeemen, Kongo,
Mali, Sudaan, Eritrea – kõik vastavad indikaatorid on väga madalad. Kui võrrelda tabeli esimest ja viimast, siis Norras kestab naiste institutsionaliseeritud haridustee rohkem kui 18 aastat, naised elavad keskmiselt 83 aastat vanaks, 82 protsenti naistest kasutab mõnda kaasaegset
rasestumisvastast vahendit ja vaid üks naine keskmiselt 132st kaotab oma lapse enne viimase viiendat sünnipäeva. Afganistanis seevastu kestab naiste haridustee veidi rohkem kui neli aastat, elatakse keskmiselt 44 aastat vanaks, kaasaegseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutab 16 protsenti naistest ja üks laps neljast sureb enne oma viiendat sünnipäeva.
Eesti asub emaindeksi arvestus maailma riikide seas 17.-18. kohal koos Itaaliaga. Lähinaabritest edestab meid Soome (7. koht). Eesti taha jäävad aga Leedu (22.), Läti (25.) ja Venemaa (38.).

Uuringu põhileiud olid järgmised:

– Ohtlikult paljud riigid ei suuda pakkuda kõige elementaarsemat ravi emade ja laste elude päästmiseks.
– Naiste meditsiinile keskendunud arstid mängivad emade, vastsündinute ja noorte laste elude päästmisel eriliselt olulist rolli.
– Suhteliselt tagasihoidlikud investeeringud naiste meditsiinile spetsialiseerunud töötajatesse võivad omada suurt mõju maapiirkondades.
– Kõige efektiivsem tervishoid saab tihti alguse kodust või kodu lähedalt.

Uuringuga saab lähemalt tutvuda
*SIIN: http://www.savethechildren.org/publications/state-of-the-worlds-mothers-report/SOWM-2010-Women-on-the-Front-Lines-of-Health-Care.pdf