EPNÜ soovib areneda liiduks. Pressiteade 7.06.2010

Eesti Puuetega Naiste Ühing korraldas 5. juunil teabepäeva Palmse mõisa-vabaõhumuuseumi koolituskeskuses. Teemaks oli puudega naise toimetulek ja tööelu. Koolituskeskus oli hästi ligipääsetav kõikidele erivajadustega naistele.

Samal päeval toimus ka EPNÜ üldkoosolek, kus võeti vastu otsus, et meie ühing peab arenema puuetega naiste ja perede ühenduste liiduks järgneva kahe tegutsemisaasta jooksul. Struktuuri ja põhikirja muutust arendavad EPNÜ juhatuse liikmed koos oma partneritega. Ülemineku juhatusse valiti samad liikmed tagasi: Marju Reismaa, Ester Kets, Maarja Kaplinski, Mai-Liis Käärd, Jelena Pipper, Liia Lumilaid ja Mare Abner.

Suur tänu EPNÜ teabepäeva toetajatele, külalistele ja võõrustajatele: Tallinna ja Tartu Linnavalitsustele invatranspordi toetuse eest, Riigikogu liikmete – Toomas Trapido, Siiri Oviir, Ivi Eenmaa, Maret Maripuu, Mari-Ann Kelam – annetuste eest.

Täname Palmse mõisa-vabaõhumuuseumi direktorit Maie Urbast ülevaatliku vestluse ja tähelepaneliku suhtumise eest.

Samuti täname Maire Lahte, kes tutvustas meid Naiskodukaitse tegevustega, vabatahtlikku Reet Laja, kes modereeris ühingu teabepäeva ning meie toetajaliiget Ano Laant, kes sel korral toetas meid maitsva einega.

Mare Abner

EPNÜ juhatuse esinaine

Mare.Abner@gmail.com