EPNÜ projekt “Sootundlikud puuetega inimesed”. Seminar Tallinna PIK-s 14.10.2010

Antud projekti eesmärk on viia läbi soolise võrdõiguslikkuse alane koolitus Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonidele. EPNÜ plaanib samateemalist koolitust läbi viia Eesti erinevates maakondades puuetega inimeste organisatsioonidele.

Kutse

Lugupeetud erivajadustega mehed ja naised!

 

Olete oodatud Eesti Puuetega Naiste Ühingu korraldatud seminarile “Sootundlikud puuetega inimesed” Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide esindajatele 14. oktoobril 2010, asukohaga Tallinn, Endla 59.

Igast organisatsioonist on oodatud üks puudega mees ja naine või kaks puudega meest või kaks naist.

Seminarile registreerimine toimub e-posti aadressile: Mare.Abner@gmail.com  või mobiilile: 56453468 kuni 10. oktoobrini. Kohtade arv on piiratud!

Projekti partneriks on Tallinna Puuetega Inimeste Koda.

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

Seminari päevakava on järgmine:

9.30 – 10.00 Tervituskohv ja registreerimine
10.00 – 10.15 Tervituskõne partnerilt Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt – Tauno Asuja
10.15 – 10.30 Tervituskõne Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuselt – Monika
Haukanõmm
10.30 – 11.00 Eesti Puuetega Naiste Ühingu tegevuse ja projekti tutvustus – Mare Abner
11.00 – 11.30 Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna tegevus ja
koostöö puuetega inimestega – Christian Veske
11.30 – 12.15 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik seadustest ja
puuetega inimeste osast neis – Margit Sarv
12.15 – 13.00 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ning soolise võrdõiguslikkuse
süvalaiendamine– Reet Laja
13.00 – 14.00 Lõunavaheaeg
14.00 – 14.30 Eesti Naisteühenduste Ümarlaud naisorganisatsioonide tegevusest – Eha
Reitelmann
14.30 – 15.00 European Women’s Loby viimase aja tegevusest soolise võrdõiguslikkuse
edendamisel (koostöö puuetega naistega) – Riina Kütt
15.00 – 15.30 Marginaliseerimine ja võimusuhted – kuidas neid ära tunda? – Ülle-Marike
Papp
15.30 – 16.00 Kokkuvõte ja tagasiside seminarist