Skip to main content

Teavituskampaania käigus lisandus näiteid sellest, et soostereotüübid võetakse omaks juba noorelt

Sotsiaalministeeriumi korraldatud tööturu soolise tasakaalu teavituskampaania käigus lisandus näiteid sellest, et soostereotüübid võetakse omaks ning hakkavad inimeste arvamusi ja elu mõjutama väga noores eas.

Kampaania raames valminud lasteaia laste joonistused näitavad, et 5-6-aastaste laste maailmavaates eristuvad selgelt naiste ja meeste tööd. Näiteks koristamist peetakse naiste ja remonti meeste tööks. Ka keskkoolinoored pidasid naiste pärusmaaks õmblemist, medõe, lasteaiakasvataja ja õpetaja ametit. Ehitaja, koka, presidendi, bussijuhi ja turvamehe ameteid peeti aga mehelikeks.
                                                                                             
"Taoline sooline lahterdamine on aga tänapäeval pigem ühiskonna arengule takistusi loov ning inimeste valikuid ebamõistlikult piirav," ütleb sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja. Ta lisab, et on väga oluline tõsta nii laste kui noorte teadlikkust tihtipeale aegunud stereotüüpidest tekkivast ebavõrdsusest, sest lapsena omaks võetud hoiakud saadavad inimesi terve elu ning mõjutavad kõiki nende valikuid nii karjääris kui ka pereelus.

Kampaania lõpus peeti 16 koolis üle Eesti loenguid gümnaasiumiõpilastele naiste ja meeste karjäärivõimalustest Eesti tööturul. Noori õhutati valikuid langetama eelkõige enda võimetest ja soovidest, mitte soost lähtuvalt. Kokku osales seminaridel 1349 õpilast.

Lisaks viidi personalijuhtide konverentsil läbi töötuba ning arvamusliidrid arutlesid lahenduste leidmise teemal mõttepööningu raames. Mitmed spetsialistid avaldasid soolise võrdõiguslikkuse teemalisi artikleid ning ilmus infoleht. Kampaania kodulehel www.kutsumus.ee korraldati filmivõistlus, mille edukamad teosed "Saatuslik unenägu" ja "Tööotsingud" on väljas ka YouTube’s. Facebookis sai aga proovida kolme mängu ("Soomeeter", "Töömeeter" ja "Ametimeeter"). Kõige populaarsemaks osutus "Ametimeeter", mida novembri lõpu seisuga oli täitnud 51 021 inimest.

Kampaania kestis selle aasta maist novembrini ning sellele järgneb palgalõhe uuringu tulemuste avalikustamine jaanuari lõpus. Kampaaniat toetas Euroopa Liit ESF programmist "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008-2010".

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik|ä|sm.ee