Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) ümarlaud „Kohalik omavalitsus täna ja soolise aspekti arvestamine kohaliku elu kujundamisel“

2. märtsil 2012 Clarion Hotel Euroopa, Ida-Euroopa B saal.
Olete palutud 2. märtsil k.a osa võtma Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5) toimuvast infopäevast “Riigieelarve naistele ja meestele” (kl 10.00-14.00; korraldaja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning Sotsiaalministeerium) ning ümarlauast “Kohalik omavalitsus täna ja soolise aspekti arvestamine kohaliku elu kujundamisel” (kl 14.00-17.30, korraldaja ENUT).

KAVA

14.00–14.20 Tervituseine

14.20–14.30 Miks tegelda soolise aspektiga kohaliku omavalitsuse elu edendamisel. Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine

14.30–15.00 Regionaalhalduse korraldus ja kohaliku omavalitsuse tulubaas. Ott Kasuri, EMOL tegevdirektor

                        Arutelu
15.00–16.30 Ümarlaud kohaliku omavalitsuse seadusandluse analüüsist sooaspektist. Ülle-Marike Papp, Mailiis Kaljula, Ott Kasuri, Liivi Pehk,

Jüri Võigemast (kokkuleppimisel)

16.30–17.30 Soovitused seadusandluse täiendamiseks koos vitamiinilaenguga

 Üritus on osavõtjatele tasuta.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 29. veebruaril aadressil: enut@enut.ee 

Ümarlaud toimub projekti „Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ raames.

Projekti rahastab  Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.