THINK EESTI JAGAS RAHALISI STIPENDIUME TUBLIDELE KODANIKUÜHISKONNAS SUURI TEGUSID TEINUD PUUDEGA VABATAHTLIKELE.

24. aprillil toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuürituse raames Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses jagas THINK Eesti kahele tegusale erivajadusega inimesele rahalisi preemiaid.

Eestis on palju erivajadusega inimesi, kes ei jää oskustelt n-ö tervetele sugugi alla ning teevad oma tööd sageli vabatahtlikuna, ilma töötasuta. Et veidigi tunnustada neid tublisid inimesi, hakkasime koguma annetusi, et anda mõnele neist korra aastas stipendium. Kokku esitati kandidaadiks seitse inimest. Viiest liikmest koosnev komisjon hindas avaldusi, võttes arvesse just kandidaatide vabatahtlikke tegusid. Komisjoni kuulusid Auli Lõoke Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust, Monika Haukanõmm Eesti Puuetega Inimeste Kojast, Anna Laido Vabaühenduste Liit EMSL-ist, sõltumatu ekspert Mari-Ann Kelam ja THINK Eesti esindaja Meelis Luks.

Komisjon otsustas anda stipendiumi järgmistele inimestele:

Keiu Roosimägi – esitaja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing. Toetussumma 600 eurot.

Keiu RoosimägiKeiu on elanud oma elu nii hästi kui võimalik. Ta lõpetas õigusteaduse magistrantuuri (Master of Arts in Law), asutas oma ettevõtte, et tal oleks võimalik ühitada töö, tervise eest hoolitsemine ja anda lisaks oma panus ühiskonna kujundamisse. Keiu sünnitas ka poja, kes on tänaseks juba 8-aastane.

Lisaks Claudius Õigusbüroo OÜ juhtimisele on Keiu asutanud Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu ning Helpific MTÜ.

2014. aasta lõpus esitles Keiu Tallinnas ideede arendamise võistlusel „Garage48 Enable" ideed, kuidas viia kokku puuetega inimesed ja vabatahtlikud kiirelt ning mugavalt ning muuta seeläbi kogukondi hoolivamaks ja tugevamaks. Keiu eestvedamisel pandi alus platvormile Helpific, mis pärjati publiku lemmiku tiitliga. Arvestades, et riik ei suuda erivajadustega inimestele tagada isiklikku abistajat või muid sotsiaalteenuseid (saatja, transport) sellisel viisil ja mahus nagu nad seda tegelikult vajavad, on tegemist ettevõtmisega, mis hakkab ühiskonnas seda lünka täitma, kaasates nii puuetega inimesi, vabatahtlikke kui ka erinevate sektorite organisatsioone.

Keiu soovib, et inimesed usaldaksid rohkem ettevõtteid, kus töötavad ka erivajadustega inimesed, puudega spetsialistid. Ta püüdleb selle poole, et puudega juristi, arsti või mõne muu spetsialisti vastu tunneks inimesed sama suurt usaldust kui ilma erivajaduseta juristi, arsti vms suhtes.

Jelena Pipper – esitaja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing. Toetussumma 400 eurot.

Jelena PipperJelena lõpetas TTÜ loodusteaduste magistrantuuri (Master of Nature Science), töötab juba üle 15 aasta Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis peaspetsialistina. Ta tõi ilmale ka poja, kes on tänaseks juba 9-aastane.

Lisaks täistööle ja elukestvale õppimisele on ta panustanud vabatahtliku tööle nii sekretärina, assistendina kui ka projektijuhina mitmes üle-eestilises invaühingus nagu MTÜ Tallinna Invaspordiühing, MTÜ Eesti Invaspordiliit, MTÜ Händikäpp, MTÜ Parasport.

Ta soovib eelkõige parandada erivajadusega naiste elukvaliteeti ja õigusetunnetust, kiirendades naise nn. kapslist välja tulemist, mis on eriti levinud nende naiste hulgas, kes on olnud puudega inimese staatuses juba pikka aega.

Jelena on aasta jooksul korda saatnud erinevaid silmapaistvaid tegusid oma raske liikumispuude kõrvalt. Ta osales ka Kanal2-e saatesarjas „Piire ületades“.

Loodame, et heategevus saab meie väikses riigis järjest rohkem kõlapinda, ja et märkaksime head teha. See teeb ka ühiskonna leplikumaks ning paremaks.

THINK Eesti ootab kõigilt headelt inimestel oma annetuskontole kandeid.

Annetada saab järgmisele arvele:

Saaja: THINK Eesti MTÜ
Konto EE662200221048704600 (Swedbank)
SWIFT / BIC: HABAEE2X