• et

Hea lugeja!

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) uudiskirja oleme koondanud puuetega ja erivajadusega inimesi puudutava olulise info. Meie uudiskirjadest leiad põnevat nii EPIKoja, meie liikmete kui ka koostööpartnerite tegemistest, olulistest sündmustest ja huvitavatest persoonidest. Lisaks hoiame kursis ning vahendame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi muudatusi. Mõnusat lugemist!

Eesti Puuetega Inimeste Koja uudiskiri – veebruar 2018.

 

Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mis toob sotsiaalvaldkonda uuenduslikke ning mugavaid digitaalseid lahendusi. Helpificu kaudu saavad aktiivsed kogukonnad kaasata elanikke, et abistada lähikonnas elavaid inimesi transpordi, majapidamistööde või kodust väljaspool asjaajamistes.

Loe Helpificu uudistest ning tegemistest veebruarikuu uudiskirjast: http://vabatahtlik.helpific.com/2018/02/helpific-uudiskiri-veebruar-2018.html

TALLINN, 5. veebruar, BNS – Kalevi jahtklubis pühapäeval toimunud teisel parapurjetamise ümarlaual jäi kõlama uudis, et Eesti-sisesed parapurjetamise tutvustusüritused Pärnus, Tallinnas ja Kuressaares saavad teoks tänu töötukassale, mis panustab projekti 12 440 euroga – lisaks tulevad töötukassa töötajad “Eriliste purjetajate” üritusele ka vabatahtlikena appi.

Jätka lugemist

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (www.epnu.ee) korraldab 2017. aastal 2 seminar-koolitust teemal: “Sugu ja puue”. Seminaride eesmärgiks on tõsta puuetega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmekordset diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega inimeste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel. Eelnevalt oleme korraldanud sarnaseid koolitusi Tartus, Jõhvis, Pärnus, Viljandis, Saaremaal ja Tallinnas. Sel kevadel korraldasime seminari Raplamaal.

Olete oodatud Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu (www.epnu.ee) seminar-koolitusele „Sugu ja puue“ 1. novembril 2017. aastal Betti Alveri Muuseumis asukohaga: Jaama 3B Jõgeva algusega kell 10:45

Eelregistreerimine toimub 25. oktoobrini e-posti aadressil: jogevapik@gmail.com või telefonil: 776 0192, mobiilil: 5347 2933

Continue reading

Sügise teguskoosolek “Sinul on anne!”

MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu liikmetele ja sõpradele mõeldud tegus sügiskoosolek, kus põnevad külalisesinejad ja kõikide küsimuste vastused saavad aega ja ruumi!

Aeg: 30 september 2017, 11:45-17:00
Koht: Toompuiestee 10, Tallinn, suur saal

Räägime suvest ja plaanidest, tantsust ja keelest, naudingutest ja kehast, rahast ja  meestest.

Continue reading

Eesti jagas oma parimat praktikat noorte seksuaal- ja reproduktiivtervise ja õiguste osas teiste riikidega Berliinis 23-24 novembril toimunud 15ndal rahvusvahelisel konverentsil „Kõigile kättesaadav seksuaaltervis ja – haridus“ (15th International Dialogue on Population and Sustainable Development Leave no-one behind on Sexual and Reproductive Health and Rights).

Continue reading

12.10.2017 09:00 – 13.10.2017 18:00 toimub konverents “Üleminek kogukonnapõhisele hoolekandele – eeldus väärikaks ja iseseisvaks eluks” Korraldajaks Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimuste nõukogu (EPSCO) eu2017ee

Konverentsil räägitakse sellest, kuidas toetada Euroopa Liidu liikmesriikides üleminekut institutsioonaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele toele. Konverentsi eesmärk on pakkuda uusi lähenemisi deinstitutsionaliseerimise (DI) idee arengule ja rahastamisele, samuti toetada inimõiguste ja ELi ülese kaasava sotsiaalpoliitika arengut.

Üritusel on otseülekanne. Veebiülekanded on kättesaadavad videote lehelt. Fotod üritustelt leiab fotode lehelt ja eesistumise Flickri lehelt.

Vt lähemalt: https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/inimvaarikus-iseseisev-elamine-di

Eesti Pimedate Liit, Pressiteade 14. september 2017

Eesti Pimedate Liidul on hea meel vastu võtta külalisi Euroopast. 16. ja 17. septembril toimub Tallinnas Euroopa Pimedate Liidu (EBU) euroasjade komisjoni aastakoosolek. EBU euroasjade komisjoni eesmärk on jälgida Euroopa Liidu tasandil käsitletavaid regulatsioone ja seadusi ning seista selle eest, et neis oleks arvestatud nägemispuudega inimeste õigusi ja huve.

Continue reading