• Eesti

Erinevaid vaatenurki, ootuseid, võimalusi ja seniseid kogemusi toovad infopäeval välja Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Tervise Arengu Instituudi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja teenust ning väljaõpet pakkuva organisatsiooni esindajad. Päeva teises pooles toimub kõigi osalejate vaba mõtete vahetus kogemusnõustamise teemal. Võimalus küsida, vastata, arutleda, ideid pakkuda … . Loe lähemalt Arengukeskuse Avituse veebilt: http://www.avitus.ee/teated/kogemusnoustamise-infopaev-2016 Ettekanded otseülekandena: https://www.youtube.com/watch?v=-QT8nZhCNh8&feature=youtu.be  

Loe edasi

Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 10 peavad haridus- ja teadusasutused ning koolituse korraldamisega tegelevad institutsioonid tagama naiste ja meeste võrdse kohtlemise kutsenõustamisel, hariduse omandamisel, eri- ja kutsealasel täiendamisel ja ümberõppel. Õppekavad, kasutatav õppematerjal ja läbiviidavad uuringud peavad aitama kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele. Eesti põhikooli riiklik õppekava  ja gümnaasiumi riiklik õppekava sätestavad põhihariduse ja […]

Loe edasi

  • 1
  • 2