• et

Täna kiitis valitsus heaks võrdse kohtlemise seaduse eelnõu ja saatis selle Riigikogusse. Eelnõu ise on natuke parem kui valimiste eel välja pakutud variant, kuid loomulikult näeb ette ühtse voliniku ametikoha loomist. Kuigi justiitsministeerium ENÜ-lt seekord eelnõu kohta arvamust ei küsinud, saatis ENÜ neile eelmise nädala lõpus meili, kus esitas omapoolsed ettepanekud. Mingit vastust sellele tänaseni tulnud […]

Loe edasi

European Women’s Lobby soovib seoses 15. mail 2007 tähistatava rahvusvahelise perepäevaga pöörduda Euroopa Komisjoni presidendi poole, et juhtida tähelepanu mõningatele küsimustele, mis on olulise tähtsusega kõigile naistele ja meestele Euroopas, nimelt Euroopa Liidu strateegiale ning kohustustele seoses teenustega, mida läheb vaja laste ja täiendavate abivajadustega inimeste eest hoolitsemiseks. 1957. aasta Rooma lepingus võttis Euroopa endale […]

Loe edasi

2003. aastal viidi läbi uuring puudega naiste ja puudega laste emade ettevõtlikusest Baltimaades. Selles projektis osales ka EPNÜ, kes küsitles ja analüüsis küsimustikke Eesti naiste ja emade osas. Sel aastal saabus postiga EPNÜ-le kokkuvõtlik lühiaruanne sellest projektist. Raamatu pealkiri on: "Developing Entrepreneurship among Women with Disabilities in the Baltic States. Explotary survey summary report". Ligi 100 eksemplari […]

Loe edasi

Foorum on tervise- ja teavitusürituste sarja “Naise tervis” avalöögiks, millest plaanitakse teha iga-aastase ürituste sari maikuu viimastel nädalatel. 1. juunil toimub sama egiidi all meedikute konverents “Eesti naise tervis” hotellis Radisson SAS. Kutse Olete oodatud kolmapäeval, 16. mail 2007 kell 14–16 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse väikeses saalis   foorumile "Kuidas elab Eesti naine?" Foorumil arutleme koos […]

Loe edasi

KUTSE Sotsiaalministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium ootavad Teid osalema 14. mail algusega kell 10.00 Euroopa Sotsiaalfondi konverents – tänuüritusele „Ühine Euroopa – inimlikum ja edukam” Tallinna Ülikooli uue õppehoone Tallinna saalis (II korrus, U-218, Uus-Sadama 5 Tallinn). Konverentsi eesmärgiks on tänada ESF projektide rakendajaid, kes tänaseks juba ligi 3 aasta jooksul on panustanud Euroopa Sotsiaalfondi […]

Loe edasi

24. mail 2007 kell 18:00 toimub International University Audentes õppehoones (Tondi 55, ruum 210) seminar "Ebavõrdne kohtlemine Eestis". Seminar annab võimaluse kuulata, küsida ja teada saada: mis on diskrimineerimine? kuidas seda ära tunda? kuidas seda ära hoida? mida saab teha kui diskrimineerimine leiab aset? Oma kogemusi ja teadmisi edastavad Merle Haruoja Eesti Inimõiguste Instituudist ja […]

Loe edasi

ENÜ ja EPNÜ järgmine kokkusaamine toimub laupäeval, 26. mail algusega kell 11 Tallinna Ülikoolis. Tehakse kokkuvõtteid esimese poolaasta tööplaani elluviimisest ja arutatakse puuetega naiste probleeme. ENÜ koosolek toimub Tallinna Ülikooli peamaja auditooriumis P223.   Täpsem päevakava:   11.00 Informatsioon EWL töö kohta 11.30 ENÜ esimese poolaasta tööplaani täitmise käigust Liikmesorganisatsioonide tegevus- organisatsioonide esindajad Töögruppide töö- töögruppide […]

Loe edasi

13. mail 2007 aastal avatakse Tapal Naiste varjupaik.  Tapal avatakse täna, 13. mail 2007 aastal varjupaik perevägivalla all kannatavatele naistele ja lastele koos emaga, mille eesmärgiks on tagada vägivallaohvrite turvalisus ja nõustamine. Varjupaigas osutatakse vägivalla ohvritele kriisiabi, pakutakse psühholoogilist ja sotsiaalset nõustamist ning abi juriidiliste probleemide lahendamisel ja ametiisikutega suhtlemisel. Vägivalla ohvriks langenutele mõeldud varjupaik […]

Loe edasi

Eesti Puuetega Naiste Ühing (EPNÜ) osales edukalt konverentsil “Euroopa Võrgustik puudega naistele” 2-4 Mai 2007 Berliinis. Konverentsi organiseeris Assotsiatsioon Weibernetz selleks, et tugevdada olemasolevat võrgustikutööd, ka näiteks Euroopa Naiste Lobitöös ja moodustada otsene võrgustik koostöös juba toimivate organisatsioonide vahel. Lisa info: http://www.weibernetz.de Uus ajajärk algas Euroopa Puuetega Inimeste Aasta moto läbi: „mitte midagi meile ilma […]

Loe edasi

Partneriteks selles projektis on Eesti Puuetega Naiste Ühing ja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit. Projekt sai alguse kolm aastat tagasi ja lõpeb 2007. aasta oktoobris. Liisa ja Kärt annavad teada projektis osalejatele järgmist.   Meie rõõmuks ja kurvastuseks hakkab viimane koolitusaasta lõpule jõudma. Kokkuvõtteks oleme planeerinud teha kataloogi, mis jääks veel aastateks meenutama tehtud tööd. […]

Loe edasi